İngilizce Türkçe notlar

İngilizce Türkçe notlar
ingilizce için yararlı olabilecek notlar, umarım faydalı olur.

Cümle kalıpları:

 1. I am now going to put myself into your place.: Şimdi kendimi senin yerine koyacağım.
 2. You are going to place the plates.: Tabakları yerleştireceksin.
 3. My phone says it is goint to rain tomorrow :Telefonum, yarın yağmur yağacağını söylüyor.
 4. The problems are not going to resolve on their own. : Problemler kendi başlarına çözülmeyecekler.
 5. We are going to sell your art to make a living.: Geçinmek için sanatını satacağız.
 6. is he going to want to come with us : Bizimle beraber gelmek isteyecek mi?
 7. I do not know what you are going to ask.: Senin ne soracağını bilmiyorum.
 8. The student is going to achieve what he wants. : Öğrenci istediğini elde edecek.
 9. He has told the police what happened.: o polise ne olduğunu söyledi.
 10. they tell us who they are : Onlar bize kim olduklarını söylerler.
 11. I know whose son you are : Ben senin kimin oğlu olduğunu biliyorum.
 12. What he said is not true.: Onun söylediği doğru değil.
 13. She is the woman whom I hate.: benim nefret ettiğim kadın o
 14. What he said is not true.: onun söylediği doğru değil
 15. This is the village in which my father was born.: Bu benim babamın doğduğu köy.
 16. whom do we pay: biz kime öderiz.

Alıştırma için Bazı cümleler:

 1. each word has its definition: her kelimenin kendi tanımı vardır.
 2. what is the recident for that : onun sebebi nedir.
 3. they came to the same conclusion : onlar aynı sonuca ulaşır.
 4. He has personal reasons : onun kişisel sebepleri var.
 5. The judge reached a conclusion : Hakim bir sonuca ulaştı.
 6. the weight is on the other side : ağırlık öteki tarafta
 7. The definition of family has changed.: Ailenin tanımı değişti.
 8. He tried to prevent the investigation. :Soruşturmayı önlemeyi denedi.
  9.These distances are a measure of the position. : Bu mesafeler pozisyonun bir ölçüsüdür.
 9. The weight is on the other side. : Ağırlık öteki tarafta.
 10. The colors will change in the next edition. : Renkler bir sonraki basımda değişecek.
 11. I do not know which beer he drinks.: Ben onun hangi birayı içtiğini bilmiyorum.

Türkçede her şeye güzel denebilir ancak ingilizcede bu böyle değildir. Güzel anlamına gelen birçok kelime vardır ve bu kelimelerin kullanımı farklılıklar gösterebilir.

 • Beautiful: Göz kamaştırıcı seviyede güzel, fiziksel
  anlamda kullanılabilir.
 • Nice: hoş anlamında veya güzel bir şut derken "iyi
  bir şut" anlamına gelecek olan "Güzel".

  Exciting and Nervous

  Exciting: Dört gözle beklemek anlamındaki
  heyecanlanmak.
  Nervous: Telaşlanmak anlamındaki
  heyecanlanmak.

  Make and Let verbs

  Make ve Let fiilleri kendinden sonra ne gerund (ing) ne de infinitive (to) alırlar. Bunlardan sonra gelen fiiler yalın halde bulunurlar...

 • Will you let him go with his friends?
  Kelime kelime çevrilemeyen cümleler(Kalıp cümleler):
  1. The police are after us: Polisler peşimizde
  2. They had found out everything : Onlar her şeyin farkına vardı
  3. will he get well soon? : O yakında iyileşecek mi?
  4. I will get used to it : ben ona alışacağım
  5. I will pay attention to her : Ben ona dikkat edeceğim
  6. that is why I will swim now : Bu yüzden şimdi yüzeceğim
  7. By then: O zamana kadar anlamında kullanılabilir.
  8. I mean : Demek istediğim
  9. I mean it this time : Bu sefer ciddiyim.
  10. We wanted to call up and answer it personally : Arayıp bizzat cevaplamak istedik.
  11. I mean, haven't you done your own challenge? : Demek istediğim, kendi meydan okumanı yapmadın mı?
  12. Why don't you come by on Sunday? : Pazar günü neden uğramıyorsun?
  13. It's half past ten : Saat on buçuk.
  14. I will think about you : Seni düşüneceğiz
  15. I will count on you : sana güveneceğim
  16. He listened to both sides : O iki tarafı da dinledi.
  17. Not everyone has these opportunities : Herkes bu fırsatlara sahip değil
  18. It is very important to get enough rest : Yeterince dinlenmek çok önemlidir.
  19. If you never give up : Asla pes etmezsen
  20. I used to detest taking naps : Eskiden kısa uyumaktan nefret ederdim
  21. I used to pick my nose : Eskiden burnumu karıştırırdım.
  22. You don't brush your teeth any longer?: artık dişlerini fırçalamıyor musun?
  23. I hope this helps someone else too : Umarım bu başkasınada yardım eder.
  24. Do you mind if I kiss your puppy : Köpeğini öpmemin sakıncası var mı?
  25. go for it : kafana göre takıl
  26. We have talked about nothing but the virus for two years : İki yıldır virüsten başka hiçbir şey konuşmadık.
  27. stick your tongue out : dilini dışarı çıkar
  28. The old woman has lost her sight : Yaşlı kadın görme yeteneğini kaybetti.
  29. I am in debt to you : Sana borçluyum
  30. Is this your opinion: Bu senin düşüncen mi?

Synonyms sentence

 1. Do what you want : go for it

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *