English Sentences

English Sentences
 1. He never pays attention.: O hiç dikkat etmez.
 2. pay attention: dikkat et
 3. I made an effort to finish the job.: Ben işi bitirmek için çabaladım.
 4. What are your interests?: Senin ilgi alanların nelerdir?
 5. He used to win the competitions.: O yarışmaları kazanırdı
 6. nobody knew the truth: Kimse gerçeği bilmedi.
 7. I am old, but I am not a failure.: Ben yaşlıyım, ama bir fiyasko değilim.
 8. Take it easy man: sakin ol adamım.
 9. Take it easy: sakin ol.
 10. Calm down: sakin ol.
 11. Simmer down: öfkeni yatıştır.
 12. It's up to you now: Artık sana kaldı.
 13. Cool it: sakinleş
 14. See you downstairs: Aşağıda görüşürüz.
 15. Get a hold of yourself: Toparla kendini
 16. Just chill, relax: sadece sakin ol rahatla
 17. My son has not to be abroad: Benim oğlum hiç yurt dışında bulunmadı.
 18. I have just read this book: Ben az önce bu kitabı okudum.
 19. Since then his behavior is excellent: O zamandan beri onun davranışı harika.
 20. He only made one attempt: O sadece bir teşebbüste bulundu.
 21. There was lack food from europe: Avrupa'da yiyecek eksikliği vardı.
 22. There is no lack of effort: Gayret eksikliği yok.
 23. She goes in the opposite direction: o ters yönden gider.
 24. What is the signature for: imza ne için
 25. She tells him a secret: o ona bir sır verir.
 26. this is a total failure: o tam bir fiyasko
 27. I thought that you had found the suitcase.:Ben senin bavulu bulduğunu sandım.
 28. I had not eaten in days.:Ben günlerdir yememiştim.
 29. I thought that you had found the suitcase.: Ben senin bavulu bulduğunu sandım.
 30. He said that he had only come to talk.:O, sadece konuşmak için geldiğini söyledi.

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *