English Turkish sentences

English Turkish sentences
 1. We had walked into the city so we took the bus home: Şehre yürümüstük, o zaman otobüsle eve döndük.
 2. The plane had already taken off when i reached the airport: Ben hava limanına ulaştığımda uçak çoktan kalkmıştı.
 3. She had called and left a note: Aradı ve not bıraktı.
 4. what he had written was true: onun yazdıkları doğruydu
 5. They had a cut piece of cheese to give to the mouse: Fareye vermek için bir parca peynir kesmişlerdi
 6. I found every letter that he had written to my mother: Onun anneme yazdığı her mektubu buldum.
 7. Hello, is there anybody there?: Merhaba orada kimse var mı?
 8. She is not afraid of anything.:O, hiçbir şeyden korkmaz.
 9. Nobody speaks to me: Hiç kimse benimle konuşmaz.
 10. anybody: herhangi biri
 11. A few interesting people are here: Birkaç ilginç insan burada.
 12. he eats in the bowl: O, kâseden yer.
 13. I look out the window when it rains: Ben, yağmur yağınca pencereden dışarı bakarım.
 14. We do not even have a radio: Biz bir radyoya bile sahip değiliz.
 15. He wants the same watch as you: O, seninle aynı kol saatini ister.

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *