Popüler CSS Metodolojilerine Derinlemesine Bir Bakış

Popüler CSS Metodolojilerine Derinlemesine Bir Bakış

Popüler CSS Metodolojilerine Derinlemesine Bir Bakış

CSS metodolojileri Web tasarımının sürekli gelişen dünyasında, elimizdeki CSS metodolojilerini anlamak gerçek bir oyun değiştirici olabilir. OOCSS, ACSS, BEM ve SMACSS gibi dört ana oyuncuyu keşfedelim.

OOCSS (Nesne-Yönelimli CSS)

Nicole Sullivan tarafından tanıtılan OOCSS, yeniden kullanılabilirliğe odaklanmamızı önerir. Yapıyı tasarımdan ayırmayı önerir. Bu ayrım, daha az kod tekrarına yol açar, böylece siteler daha hızlıdır ve bakımı daha kolaydır.

OOCSS Kodlama Örneği

OOCSS'de, yapı ve stil ayrılır. Örneğin, bir butonu ele alalım:


<div class="box btn">Tıkla</div>

/* CSS */
.box {
 border: 1px solid black;
 padding: 10px;
}

.btn {
 background-color: blue;
 color: white;
 text-align: center;
}

ACSS (Atomik CSS)

Atomik tasarım prensiplerinin bir sonucu olan ACSS, tek amaçlı sınıfları teşvik eder. Her sınıf bir şey yapar, böylece yüksek yeniden kullanılabilirlik sağlar. ACSS ile kullanıcı arayüzünüzü oluşturmak, çok sayıda atomik sınıfı kullanarak daha çok kompozisyon hakkındadır.

ACSS Kodlama Örneği

ACSS'de, her sınıf sadece bir stil özelliğini tanımlar:


<div class="bg-blue txt-white txt-center">Tıkla</div>

/* CSS */
.bg-blue {
 background-color: blue;
}

.txt-white {
 color: white;
}

.txt-center {
 text-align: center;
}

BEM (Blok, Eleman, Modifikatör)

Yandex'in sayesinde BEM'i temin ediyoruz - HTML ve CSS arasında açıklık getiren bir metodoloji. .blok__eleman--modifikatör isimlendirme kurallı, BEM'in yapılandırılmış yaklaşımına bir tanıklıktır ve stillerin şeffaf ve anlaşılır olmasını sağlar.

BEM Kodlama Örneği

BEM, blok, eleman ve modifikatör olmak üzere üç ana bileşene sahiptir:


<button class="btn btn--large"><span class="btn__text">Tıkla</span></button>

/* CSS */
.btn {
 background-color: blue;
 color: white;
}

.btn--large {
 padding: 15px 30px;
}

.btn__text {
 font-size: 16px;
}

SMACSS (Ölçeklenebilir ve Modüler CSS Mimarisi)

Jonathan Snook'un SMACSS'ı, CSS'nin ölçeklenebilirliği ve modülerliği üzerine odaklanan bir rehber sunar. Temel, Düzen ve Modül gibi kategorilerle, tüm amacınız CSS'nizin organize ve bakımı kolay olmasını sağlamaktır.

Bu CSS metodolojilerini anlamak, modern web geliştiricileri için esastır. Her metodolojinin kendine özgü güçlü yanları vardır ve proje ihtiyaçlarına göre seçilir. Onları benimsemek, stil sayfalarınızın kalitesini ve iş akışınızın verimliliğini gerçekten artırabilir.

SMACSS Kodlama Örneği

SMACSS'ta stiller kategorilere ayrılır. Örneğin, temel stiller ve modül stilleri:


/* Temel stil */
body {
 font-family: Arial, sans-serif;
}

/* Modül stil */
.lt;div class="card">
 <h2 class="card__title">Başlık</h2>
 <p class="card__text">İçerik</p>
</div>

/* CSS */
.card {
 border: 1px solid black;
}

.card__title {
 font-size: 20px;
}

.card__text {
 font-size: 14px;
}

CSS Metodolojileri Arasındaki Farklar ve Karşılaştırmalar

OOCSS Avantajları ve Dezavantajları

OOCSS, stilin ve yapının ayrılmasına odaklanır.

 • Avantajları: Yeniden kullanılabilir kod, daha hızlı sayfa yüklemeleri, daha az stil çakışması.
 • Dezavantajları: Büyük projelerde yapı ve stilin ayrılması karmaşıklaşabilir.

ACSS Avantajları ve Dezavantajları

ACSS, atomik tasarım prensipleri üzerine kuruludur.

 • Avantajları: Yeniden kullanılabilirlik, esneklik ve modülerlik.
 • Dezavantajları: CSS sınıf adlarının fazlalığı, belirli bir öğrenme eğrisi gereksinimi.

BEM Avantajları ve Dezavantajları

BEM, isimlendirme konvansiyonu ve yapısal tutarlılık üzerine odaklanır.

 • Avantajları: Sürdürülebilirlik, büyük ekiplerle çalışma uyumluluğu, açık ve tutarlı kod yapısı.
 • Dezavantajları: Sınıf isimlerinin uzunluğu, bazen karmaşıklık oluşturabilir.

SMACSS Avantajları ve Dezavantajları

SMACSS, stil kategorileri oluşturma üzerine odaklanır.

 • Avantajları: Organize edilmiş yapı, ölçeklenebilirlik, modülerlik.
 • Dezavantajları: Öğrenme eğrisi, bazen aşırı yapılandırma gereksinimi.

Özetle, hangi CSS metodolojisinin seçileceği, projenin ihtiyaçlarına, ekibin büyüklüğüne ve geliştirme sürecine bağlıdır. Her metodolojinin kendine özgü güçlü yönleri vardır, bu nedenle projeye en uygun olanı seçmek önemlidir.

Ek kaynaklar

Detaylı bilgi için Creative Bloq'un CSS metodolojileri rehberine göz atabilirsiniz.

for more information

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *