Doğrusal Regresyon Algoritması

Doğrusal Regresyon Algoritması

DEMO

Demo, Uygulamayı test etmek için geliştirilmiştir. Kullanmak istediğiniz sisteme entegre edilmeden önce hataları test etmemizi ve algoritmayı optimize etmemizi sağlar. Şekil 1 De görüldüğü gibi A ve B, değerleri veri setini temsil etmektedir. Adım sayısı tahmin edilmek istenen eksik verilerden önceki regresyon fonksiyonu için kullanılacak olan verilerin sayısına adım sayısı denir. Örneğin Şekil 2 deki gibi adım sayısı 10 olsun eksik veriyi  tahmin etmeye çalışacak olursak eksik veriden önceki adımsayısı kadar olan veri ile regresyon fonksiyonu elde edilir ve elde edilen fonksiyon kullanılarak eksik veri tahmin edilmeye_çalışılır. Demo için spacex roketlerinin telemetri veri seti kullanılmıştır. R kare değeri şekil 2'de görüldüğü gibi algoritmanın ne kadar doğru sonuç verebileceğinin(çözüm performansı) ölçüsü olarak düşünülebilir.

Şekil 1
Şekil 2

Kaynak Kod için tıklayın

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *