İngilizce Kelime Öğrenme

İngilizce Kelime Öğrenme

Dil eşittir kelimedir. Dil, tarihsel açıdan bakıldığında gramerle başlamaz, kelimeyle başlar.

Çocuklukta dil kelimelerle edinilir. Önce kelimeler ve sesler edinilir, belli bir kelime dağarcığı oluştuktan sonra da gramer yapısı öğrenilir.

Gramerin dildeki oranı yaklaşık %20'yken kelimenin dildeki oranı yaklaşık %80'dir. Eğer ki suya ihtiyaç olunduğunda İngilizce olarak su kelimesi telaffuz edilemiyorsa gramerin tamamı bilinse de bu bir anlam ifade etmez. Bu sebeple %20'ye değil, %80'e daha çok odaklanılması gerekir. %80'lik kısma hakim olunduğunda anlama, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri de daha başarılı gerçekleştirilir.

Çok kelime bilmek değil, bir kelimenin ne kadar iyi öğrenildiği, nasıl öğrenildiği ve ne kadar etkili kullanıldığı önemlidir.

İngilizce öğrenilememesinin ana sebebi kelimenin kendi bağlamında öğrenilmemesinden kaynaklıdır. Kelime kendi bağlamı içerisinde öğrenilmediği takdirde de anlama, yazma, okuma vd. becerilerin hepsi yarım kalır.

İngilizce kelime öğrenmede yapılan iki büyük yanlış vardır: Türkçe-İngilizce sözlükten kelime öğrenmek ve hafıza teknikleriyle kelime öğrenmek. Bunlar yüzeysel olarak o kelimeyi öğrenmeyi sağlasa da kelimeyi doğru kullanmayı ve bağlam içerisine doğru bir şekilde iliştirmeyi sağlamaz.

Türkçe-İngilizce sözlük kullanmanın 3 yanlışı:

1. Kelimenin hangi edat (preposition) ile kullanıldığını öğrenememek.

Bir kelimenin hangi edat (in, on, at, from vb.) ile kullanıldığını Türkçe-İngilizce sözlükler vermez.

Örnek: "Join" ve "participate" kelimeleri katılmak anlamına gelmektedir. "join" kelimesi bir edat almazken "participate" kelimesi "in" edatını almaktadır. Türkçe-İngilizce sözlükler bu ayrımı vermedikleri için bu kelimelerin Türkçe-İngilizce sözlükten bakıldığında cümle içerisinde doğru kullanılması mümkün değildir. Bu sorun ancak kelime örnek cümleleriyle İngilizce-İngilizce sözlükten okunduğunda aşılabilir.

2. Kelimenin "transitive" (geçişli) fiil mi "intransitive" (geçişsiz) fiil mi olduğunu öğrenememek.

Bir fiilin geçişli mi geçişsiz mi olduğunu Türkçe-İngilizce sözlükler vermez.

Örnek: "to behave" ve "to treat" davranmak anlamına gelmektedir. "He behaved badly." (O kötü davrandı.) cümlesinde fiil nesne alamazken "He treated me badly." (O bana kötü davrandı.) cümlesinde fiil dolaylı tümleç alarak kullanılabilir. "He behaved me badly." veya "He treated badly." yanlış bir kullanımdır. Bunlar bilinmeksizin konuşma, yazma vd. becerilerde başarı elde etmek olası değildir.

Söz arası: Araştırmama göre İngilizcede "transitive verb" (geçişli fiil) hem "direct object" (nesne) hem de "indirect object" (dolaylı tümleç) alabilir.

3. Temel anlam farklarını öğrenememek.

Örnek: İngilizce-Türkçe sözlükten ünlü kelimesinin anlamı aratıldığında "vovel" ve "famous" kelimeleri karşıya çıkacak anlamlardan ikisidir. Ancak "famous" kelimesi şöhreti olan anlamında ünlüyken "vowel" kelimesi sesli harf anlamında ünlü demektir. Bu farkı ve nicesini İngilizce-Türkçe sözlük vermez.

İngilizce kelime nasıl öğrenilir?

Kelime defteri tutmak. (Kağıtla, kalemle vs. uğraşmak öğrenmeyi kolaylaştırır.)

Düzenli kelime defteri tekrarı yapmak. (Bu defterin iki üç günde bir okunması lazım yoksa akılda kalıcılığının sağlanması mümkün olmaz.

Bol bol İngilizce metin okumak. (İngilizce kelime metin okunarak bağlamdan öğrenilir, liste ezberleyerek bu iş olmaz.)

Doğru kelime öğrenme yöntemi olan "BKS" nedir?

Bütünsel Kelime Sistemi (BKS) Hüseyin Demirtaş'ın kitaplarında yer verdiği özel bir sistemdir. Bu sistem kullanılarak kelime öğreniminde başarı yakalanmış olur.

DOĞRU YÖNTEM + EMEK = BAŞARI

Bütünsel Kelime Sistemi Aşamaları:

1. Kelimenin İngilizce-İngilizce sözlükten tanımını oku ve kelime defterine İngilizce tanımı yaz.

Kazanım: kelimeyi doğru anlamak.

2. Kelimenin İngilizce telaffuzunu dinle ve tekrar et.

Kazanım: konuşurken doğru telaffuz etmek ve dinlenileni doğru anlamak.

3. Kelimeyle ilgili sözlükten 3-4 tane örnek cümle oku.

Kazanım: kelimenin cümle içerisindeki genel kullanım şartlarını (bağlam) öğrenmek.

4. Okuduğun cümleleri veya kelimenin içinde geçtiği kendi üretimin bir iki örnek cümleyi kelime defterine yaz.

Kazanım: doğru kullanım bağlamını unutmamak.

5. Gerektiği yerde Türkçe sözlükten destek al.

Bu başlangıç seviyesinde olanlar için geçerlidir. Çaba, İngilizce-İngilizce sözlük kullanmak olmalı yoksa hantallık yapıp hep İngilizce-Türkçe sözlük kullanılırsa bir halt öğrenilmez.🙂 Bir kelimeye beş saniye bakıp geçmek mi kelimeyi daha uzun süre hafızada tutar yoksa kelimeyle daha fazla zaman harcamak mı? Tabii ki de ikincisi.

6. Kelime formlarını (isim, fiil, sıfat, zarf vb.) öğren.

Kazanım: cümle kurarken kelimeyi değiştirebilmek ve kelimeyi okurken kökünü tanıyarak anlamı doğru verebilmek.

7. Kelimenin eş veya zıt anlamı varsa kelime defterine yaz.

Kazanım: kelimeyi hızlı hatırlamak ve kelimeyle bağlantılı başka kelimeler öğrenmek.

İngilizce Kelime Ezberle Formülü:

Bol bol seviyeye uygun okuma yapmak.

Kelimeleri BKS ile öğrenmek. (Bu aşamada kelime defteri tutuluyor.)

Kelimeleri iki üç günde bir tekrar etmek.

Başa döne döne bu sayılanları tekrar tekrar yapmak. (Ne kadar çalışılacağı hedefe bağlı)

Ne kadar çok bu adımlar uygulanırsa o kadar verim alınır.

Başarı için temel kriterler:
Süreklilik (Düzenli çalışma)
Formüle uygu çalışma
Tekrar

Kelime öğrenmek için kanıtlanmış 6 stratejiFatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *