Curiosity Future Warfare Artifivial Intelligence English sentences translation Turkish

Curiosity Future Warfare Artifivial Intelligence English sentences translation Turkish
  • War is part of our human experience: Savaş insan deneyimimizin bir parçası
  • The way we fight it is changing: Onunla savaşma şeklimiz değişiyor
  • the technology is defining the fature of warfare: Teknoloji savaşın kaderini belirliyor.
  • it's changing the way we think: Düşünme şeklimizi değiştiriyor.
  • It's changing the way we think about decisions in warfare: Savaşta karar verme konusundaki düşünme şeklimizi değiştiriyor
  • Providing capabilities that were previously unreachable: Daha önce erişilemeyen yetenekler sağlanıyor(Teknoloji sayesinde)

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *