English Sentences

English Sentences

example sentences for english:

 1. Use your time well!: zamanını iyi kullan.
 2. They are more or less the same.: Onlar hemen hemen aynıdır.
 3. How large is the population of this city?:Bu şehrin nüfusu ne kadar büyük?
 4. I want to be able to speak English.: Ben ingilizce konuşabilmek istiyorum.
 5. Do not leave the door open!: Kapıyı açık bırakma!
 6. We want to apply to be students there. :Biz orada öğrenci olmak için başvurmak istiyoruz.
 7. Though she is small, she is pretty. : O, küçük olduğu hâlde güzel.
 8. Anything else to consider? : göz önüne alacak başka bir şeyin var mı?
 9. I want you to repeat the question.:Soruyu tekrarlamanı istiyorum.
 10. I think that is something that we need to consider. : Bence o bizim göz önüne almamız gereken bir şey.
 11. To listen to the messages, press three.: Mesajları dinlemek için, üçe basın.
 12. No, not until you open it.: Hayır, sen onu açana kadar değil.
 13. Go look for it! : git ara onu.
 14. I look like you.: sana benziyorum.
 15. They present the day after tomorrow.: Onlar öbür gün sunarlar.
 16. I do not want to listen to you.: Seni dinlemek istemiyorum.
 17. I do not hear much.: Ben çok duymam.
 18. you need to listen to this: Senin bunu dinlemen lazım.

Other sentences:

 1. not all the reviews were positive: Bütün eleştiriler olumlu değildi.
 2. Here's my account number.: İşte benim hesap numaram.
 3. I listen to their call.: Ben onların konuşmasını dinlerim.
 4. Give me a call tonight!:Beni bu gece ara!
 5. My father is one of the members.:Benim babam üyelerden biridir.
 6. That was an act of love.: O bir sevgi hareketiydi.
 7. My father believes in the value of education.
 8. I think so too: Bencede öyle
 9. He likes food, so he eats.: O, yemeği sever. Bu yüzden yemek yer.
 10. I am not as tired as you.: Ben senin kadar yorgun değilim.
 11. I run once a week.:ben haftada bir kez koşarım.
 12. He is pretty interesting.: O, oldukça ilginç.
 13. Then and now: O zaman ve şimdi.
 14. he drinks and then writes: O, içer ve sonra yazar.
 15. He is a waiter and also an actor.: O, bir garson ve de bir aktör.
 16. She speaks English well.: O ingilizceyi iyi konuşur.
 17. We need at least an hour.: Bizim en az bir saate ihtiyacımız var.
 18. Your books are as interesting as ever.: Senin kitapların her zamanki kadar ilginç.
 19. The food is expensive as ever: Yemek her zamanki gibi pahalıdır.
 20. They are more or less the same.: Onlar hemen hemen aynıdır.
 21. Do you think that he is older than me?: Sence o benden daha yaşlı mı?

  other notes:

 22. How many: kaç tane, How much: Ne kadar.
 23. Yes, even you!= Evet sen bile
 24. He is just a child: O sadece bir çocuk.
 25. I do not even have a brother.: Benim erkek kardeşim bile yok.
 26. Please go away!: Lütfen uzaklaş!
 27. Is it at least possible?: O, en azından mümkün mü?
 28. Get to the point: Lafı dolandırmadan konuya gel, Sadede gel
 29. Let's go down to business.: Hadi asıl konuya gelelim.
 30. just spit it out already!: Hadi çıkar ağızındaki baklayı!
 31. who is prettier?: Kim daha sevimli?
 32. my girlfriend is prettier than other woman: Kız arkadaşım diğer kadınlardan daha sevimli.

  cahos:

 33. Did something happen?: birşey oldu mu?
 34. How did it happen?: nasıl oldu
 35. She had given me the address but I was not able to find the house.: O, bana adresi vermişti ama ben evi bulamadım.
 36. They had found out everything.

  words:

 37. Pretty : sevimli, oldukça

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *