Kuantum Terimleri

Kuantum Terimleri

Kuantum:

 Latince ‘miktar’ anlamına gelen bir terimdir. maddenin mümkün olan en küçük birimi olarak tanımlanır. atom altı parçacıklarına kuanta adı verilir. elektron, foton(ışık), kuark gibi parçacıklar kuantalara örnektir. dalga mekaniği adıyla da anılır. moleküllerinatomların ve bunları meydana getiren elektronprotonnötronkuarkgluon gibi parçacıkların özelliklerini açıklamaya çalışan bilim dalıdır.

Süper Pozisyon:

İki dolanık parçanın durumuna denir. Süperpozisyon foton, fonon, elektron vs. gibi parçacıklar için geçerli olan bir duruma verilen isim. Bir parçacığın kuantum durumunun aynı anda farklı durumlarda olabilmesi anlamına geliyor.

Olasılık Genliği:

Kuantum mekaniğinde olasılık genliği, sistemlerin davranışını tanımlamakta kullanılan karmaşık bir sayıdır. Bu miktarın karesi olan modül bir olasılık veya olasılık yoğunluğunu temsil eder. Bir dalga fonksiyonunun olasılık genliği olarak yorumlanması, kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumunun bir ayağıdır. 

Heisenberg Belirsizlik ilkesi:

Bir parçacığın momentumu ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez  (momentum değişimi = kütle değişimi x hız değişimi). Bir parçacığın konumu ne denli doğrulukla ölçülürse (yani konumunun belirsizliği ne denli küçük olursa), buna karşılık momentumunun belirsizliği aynı oranda büyük olur. Tersine, momentumdaki belirsizlik küçüldükçe, aynı oranda konumunun belirsizliği büyür. Ancak bu belirsizlik deneysel ölçümlerden değil doğrudan matematikten elde edilmiştir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Belirsizlik_ilkesi

Kuantum bilgisayar:

Klasik bilgisayarlar bitlerden oluşan hafıza yapısına sahiptir. Her bit 1 veya 0 değerini alabilir. Kuantum bilgisayarları ise kübit (qubit)lerden oluşan seriler içerir. Tek bir kübit 1, 0 veya bu ikisi arasındaki (kuantum çakışması) bir değeri alabilir. Bir kübit çifti 4 kuantum çakışması durumunun herhangi birinde, üç kübit (qubit) ise 8 kuantum çakışması durumunun herhangi birinde olabilir. 

Kübit:

Klasik sistemde, bir durum ya da diğeri olabilir, ancak kuantum mekaniğinde Kübit, aynı anda her iki durumun bir kuantum süperpozisyonu (Quantum superposition) içinde olabilmesi, kuantum bilgisayarı için temel bir özellik olarak yarar sağlamaktadır.

Hadamar kapısı:

Hadamard kapıları, kuantum işlemede kullanılan bir kapı türüdür. Kapı basitçe tek kubitlik bir sistemde |1> ve |0> arasında dönüşüm yapmaya yarar. 

Cnot kapısı:

Cnot, kuantum mantık kapılarındandır. Bu kapı kontrol ve hedef olmak üzere iki kübit ile çalışır. Kontrol kübitinin değeri 1 ise hedef(Target) qubite not uygulanır. Örnek vermek gerekirse kontrol ve hedef olmak üzere iki bozuk paramız olduğunu ve paraların yüzlerini Tura 0, Yazı 1 olarak düşünecek olursak bunları havaya attığımız zamanda, Kontrol ve hedef paranın ikisi de yazı gelmiş ise kontrol parası yazı yani 1 olduğu için hedef parasına not uygulanarak tura yapılır. Kontrol parası tura yani 0 ise hedef parasına not uygulanmaz.

Z Kapısı:

Z kapısı, yalnızca bir kübit üzerinde hareket eden üniter bir kapıdır . Özellikle 1 ile -1 arasında eşleşir ve 0'ı değişmeden bırakır. Bunu, kübitin Z ekseni etrafında π radyan (180 derece) kadar döndürerek yapar. Bunu yaparak kübitin fazını çevirir. 

Lineer Cebir

vektörleri,  vektör uzaylarını, doğrusal dönüşümlerini, doğrusal denklemleri ve matrisleri inceler. Lineer Cebir, karmaşık sorunları basit, sezgisel ve verimli hesaplanabilen problemlere dönüştürür.

 

 

Fatih Furkan Çambel

Hello, I enjoy sharing when I learn something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *